werkplek

Ziekteverzuim voorkomen door behandelingen

Er staat tegenwoordig best veel druk op werknemers. De werkdruk is vaak vrij hoog en men zit lang achter een scherm te werken. Dit kan op den duur zijn tol eisen op de fysieke gesteldheid van werknemers, wat uiteindelijk voor ziekteverzuim kan zorgen. Wanneer een werknemers last krijgt van bijvoorbeeld de rug of nek, kan dit tevens de kwaliteit van het werk beïnvloeden. Hier kan door de werkgever preventief wat aan gedaan worden om zo (duur) ziekteverzuim te voorkomen. Daarbij kan een Zeist Fysio bijvoorbeeld een uitkomst zijn. De werknemers worden dus preventief behandeld.

Onderzoek van de werkplek

werkhoudingZoals gezegd kan het dus voorkomen dat iemand veel achter de computer aan het werk is. Door een verkeerde houding kan er extra druk komen te staan op de schouders, nek en de rug. Door een werkplekonderzoek uit te laten voeren door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of re-integratie coach, kunnen deze klachten worden voorkomen en blijft de werknemers tevreden en in de running.

De werknemers wordt hierdoor bewuster van zijn of haar houding achter bijvoorbeeld de computer en kan ingrijpen wanneer het nodig is. Zo verhoogt niet alleen de productiviteit van de werknemers, maar ook het ziekteverzuim door klachten neem aanzienlijk af.  Dit kan voor de werkgever weer een flinke besparing opleveren, omdat een zieke werknemers natuurlijk geen werk kan leveren.

Niet alleen voor mensen die achter een scherm werken

Alhoewel je vaak ziet dat mensen die achter een scherm werken te maken krijgen met klachten, zijn er natuurlijk nog vele andere beroepen waarbij mensen klachten kunnen ontwikkelen. Ook voor deze groep werknemers is het uiteraard een optie om dergelijke onderzoeken uit te voeren, zodat klachten en ziekteverzuim kunnen worden beperkt tot een minimum.

07 Nov 2016